ثانی عبیدالله جان کندهاری دی

 • sani ubaidullah wmv
  330377
 • sani ubaidullah jan 2012 new song ~:hd:~sar mi pa daar ka
  932378
 • نانی ارمانی جاپانی
  901829
 • شهید عبید الله جان قندهاری یوه ډیر ښايسته غزل
  929223
 • عبیدالله جان کندهاری کشکی بیا می بی حیجابه خپل دلبر لیدلی وای
  777538
 • عبیدالله جان کندهاری ا یاره دلبر می سه ــــــــ راسه دزړه سر می سه
  985778
 • Sha muhammad qandahare سترګی راپورته اشنا ېه مازيګر دی
  110891
 • عبیدالله جان کندهاری برایی شپه میلمه دلیلا وم
  200190
 • عبیدالله جان کندهاری د محبت په دروازه کی پیراش دی + دا ده مینی ګاش دی مالره مسکن
  293352
 • ثانی عبیدالله جان کندهاری
  569211
 • عبیدالله جان کندهاری نن ګولالی کوی رنګ سپینه سپوږمی کوی رنګ
  851876
 • عبیدالله جان کندهاری اوښکی می ګریوان ته
  359308
 • عبیدالله جان کندهاری زاهده که تا کور دمناجات لیدلی دی *ما هم فضلوکرم پر خرابات لیدلی دی
  083487
 • د هلمند محلی موسيقۍ جاپانی
  891045
 • دعبید الله جان کندهاری تبله غږوونکی ظاهرجان سره وړوکی مرکه
  485283
 • new pashto tapay bakhan editing by khan wmv
  302986
 • عبید الله جان قندهاری یوه ډیره ښايسته غزل ده
  258076
 • عبیدالله جان کندهاری څلور رقمه ګلان دی رارسیږی ځنګ ته دشاهی عالم نبی ودریږی
  003296
 • عبیدالله جان کندهاری دمجګانو په نشتر وای ځان پییلی یا یی وای دزړه پر سر باندی وشتلی
  784439
 • sani ubaidullah ثانی عبیدالله
  796512
Wikii.info